Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Kommentar till avtalet mellan OptiFreeze AB och John Bean Technologies

Under gårdagen meddelade vårt intressebolag OptiFreeze AB (publ.), att ett samarbetsavtal tecknats med det ledande frysteknikföretaget John Bean Technologies, JBT. Marknaden insåg vikten av detta avtal och OptiFreeze aktiekurs gick upp kraftig. Naturligtvis är denna nyhet positiv även för Arc Aroma Pure, både ekonomiskt som största aktieägare i OptiFreeze men också som nära partner och teknikleverantör.

Arc Aroma Pure AB har ett aktieinnehav i OptiFreeze, OF, vilket motsvarar totalt 27.4 % kapitalet. Den kursuppgång som skett som ett resultat av den positiva nyheten motsvarar i skrivande stund en marknadsuppvärdering av AAPs innehav i OptiFreeze med ca 16.5 MSEK. Innehavet i OptiFreeze har ett marknadsvärde i skrivande stund om ca 43.8 MSEK. Naturligtvis är AAP långsiktig avseende innehavet i OptiFreeze men AAPs ekonomiska ställning stärks väsentligt av uppvärderingen.

Samarbetet med JBT som är noterat på New York-börsen och verksamt i samtliga världsdelar kommer att påverka AAP även på andra sätt. Vi kommer att samarbeta med OF och JBT rörande teknikplattformen och har avtal med OF rörande såväl avseende rätt att använda den patenterade CEPT®-plattformen som avseende leveranser av CEPT® system. CEPT®-plattformen är en central komponent i OF OptiCept™ system. Avtalet innebär att OF får tillgång till JBT:s unika erfarenhet inom frysteknologi, deras kunskap rörande framtagning av produktionslinjer för livsmedelsindustrin samt inte minst, tillgång till ett globalt nätverk inom marknadsföring, försäljning och support. Vägen till marknaden kortas ner väsentligt och genomslaget kan komma att bli betydligt mera kraftfullt. Detta kommer sannolikt att innebära att AAP kommer att leverera fler CEPT® system till OF och att takten kommer att öka i hela projektet. Värdet för AAP är väsentligt men kan inte beräknas i nuläget.

”Mina kollegor och jag är djupt engagerade i OptiFreeze. Vi arbetar aktivt med teknikplattformen och ger medarbetarna stöd vid metodutveckling, pilotförsök och i marknadskontakter. VD Fredrik Westman har genomfört ett strålande arbete i kontakterna med JBT och vi kan inte annat sälla oss till gratulanterna som hyllar framgången. Jag är naturligtvis glad för OptiFreeze räkning, men ser också en tydlig uppsida för AAP. Avtalet kommer att innebära att vägen till marknaden blir kortare för OF och att AAP kommer att se en ännu starkare och ännu viktigare kund i OF. Vår CEPT®-plattform kommer att få snabbare spridning och vi kommer att nå volymer som gör att vi kan bygga upp en effektivare produktion. Jag kan bara konstatera att vi inte bara följer vår plan utan ibland överträffar den, i detta fall är det OptiFreeze som skall ha tack!”, säger Pär Henriksson, VD, uppfinnare och grundare Arc Aroma Pure.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Pär Henriksson, VD Tel: 046 – 271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se Hemsida: www.arcaromapure.se

PO Rosenqvist, ordf Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se