Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Patentansökan är formellt godkänd

European Patent Office har formellt godkänt AAP:s patentansökan om CEPT®-plattformen för behandling av pumpbara substanser.

Bolaget meddelade den 18 augusti att Europeiska Patentverket, EPO, skulle godkänna bolagets nya patentansökan. Nu har ansökan formellt godkänts. Patentet rör behandlingsförfarandet och metodiken som används i bolagets CEPT®-plattform och i vår unika generator som genererar de kraftfulla högspänningspulserna, samt styrningen av generatorn och behandlingskammaren.

Det unika med Arc Aroma Pures generator är att den består av en rad pulsgeneratorer kopplade i en serie, istället för den äldre och dyrare tekniken med en generator med mycket hög kapacitet. Högspänningspulserna i AAP:s CEPT®-generator har hög effekt, men mycket lågt energiinnehåll. Det låga energiinnehållet i CEPT®-tekniken gör att vi möjliggjort användandet av elektroporation inom biogasproduktion, vattenrening och en rad andra applikationsområden.

”Vi har tidigare beslutat att inte skicka pressmeddelande om patentets godkännande eftersom detta kommunicerades i augusti. Men vi vill vara lyhörda och tillmötesgå driftiga och lojala aktieägare som uppmärksammat EPO:s godkännande och påpekat det för bolaget”, säger PO Rosenqvist, styrelseordförande i Arc Aroma Pure AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PO Rosenqvist, Styrelseordförande Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se