Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Offentliggörande av memorandum, 6-sidig teaser och anmälningssedel

Offentliggörande av memorandum, 6-sidig teaser och anmälningssedel

Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 5 november 2014, publiceras härmed memorandum, 6-sidig teaser och anmälningssedel på Arc Aroma Pure ABs och AktieTorgets respektive hemsida.

Corpura AB agerar rådgivare i samband med emissionen. Dokument för nedladdning: För ytterligare information, vänligen kontakta: Pär Henriksson, VD Tel: 046-271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se Hemsida: www.arcaromapure.se PO Rosenqvist, Ordförande Tel: 0705-50 0386 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se
Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget utvecklar och marknadsför plattformen till den globala Cleantech-marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och andra strukturer och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion har varit i fokus. Tekniken frigör näring och påskyndar processen samtidigt som den öppnar för införande av nya råvaror som idag inte är lönsamma på grund av för långsam gasproduktion. För biogasmarknaden marknadsförs produkten under namnet bioCEPT®. Rening av vatten, avlopp, ballastvatten, flytande livsmedel och förbättrad olivoljeproduktion är exempel på andra applikationer för CEPT®-plattformen. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.