Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Effektivisering av olivoljeproduktion i Spanien

Effektivisering av olivoljeproduktion i Spanien

Arc Aroma Pure AB (AAP) har inlett ett samarbete med en av världens största och modernaste anläggningar för produktion av olivolja. En pilot baserad på CEPT® -plattformen skall uppföras i produktionsanläggningen i södra Spanien. Överenskommelsen är ett resultat av de försök som genomförts i laboratorium, platsbesök och de diskussioner som förts under drygt ett års tid. Vår spanska distributör, Tasnord S.L., har haft en avgörande betydelse i de diskussioner som förts och kommer att vara involverade under installationen och processen i övrigt.

Arc Aroma Pure AB, Tasnord S.L och den spanska producenten har träffat en överenskommelse om att installera en pilotanläggning i producentens toppmoderna produktionsanläggning för olivolja, en anläggning som också är en av de största i världen. Parterna har träffats på anläggningen och inledande försök i AAPs laboratorium har genomförts. CEPT® -plattformen har potential att öka mängden olivolja som kan utvinnas ur oliverna, CEPT® -tekniken tillför ingen värme, varför olivoljans lättflyktiga smakämnen bevaras och kvalitéten blir mycket hög. Det är AAPs och våra partners förhoppning att metoden skall höja kvaliteten på oljan generellt men också att metoden skall öka andelen extra Virgin olivolja som har ett högre marknadsvärde. Det är vidare troligt att den CEPT® baserade processen har potential att påskynda produktionshastigheten och att tekniken är mer kostnadseffektiv än dagens produktionsteknik. Projektet är extra intressant då den aktuella produktionsanläggningen har mycket hög renommé och anses vara en av de absolut främsta i branschen vilket leder till många studiebesök från branschkollegor.

”Denna överenskommelse är ett naturligt steg vidare för AAP. Vi har nu en, i huvudsak färdig produkt för biogasmarknaden, nu går AAP vidare enligt plan och utforskar ett helt nytt marknadssegment, extraktion av olivolja. CEPT® plattformen är densamma, men applikationen och marknadssegmentet helt nytt. Om pilotanläggningen slår väl ut har vi en viktig referensanläggning som kommer att intressera den starkt växande olivoljeindustrin och också en möjlig framtida kund då det finns ytterligare ett antal produktionslinjer i fabriken som kan uppgraderas. Jag vill passa på att tacka företrädarna för Tasnord S.L och medarbetarna för ett fokuserat arbete som möjliggjort denna överenskommelse.” säger Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Pär Henriksson, VD och grundare Arc Aroma Pure AB, per@arcaromapure.se, 046 – 271 83 81. PO Rosenqvist, styrelseordförande Arc Aroma Pure AB, 070 – 550 03 86, p.o.rosenqvist@arcaromapure.se.

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®  -plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® -behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se