Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Nu visas bioCEPT® offentligt för första gången

Nu visas bioCEPT® offentligt för första gången – kommer att placeras på Sveriges största biogasanläggning

För första gången någonsin kommer Arc Aroma Pures bioCEPT® att visas offentligt. Detta kommer att ske på Gasdagarna 22-23 oktober i Båstad. Därefter kommer containern med bioCEPT® att transporteras till Sveriges största biogasanläggning, Jordberga. Driftsättning förväntas ske i december 2014.

Under Gasdagarna kommer bolaget att starta sin första marknadsföringskampanj genom att att visa bioCEPT® för journalister och intressenter från biogasbranschen. Gasdagarna, som arrangeras av Energigas Sverige, är den främsta mötesplatsen för gasbranschen i Sverige. Vidare kommer bolagets VD, Pär Henriksson, att framträda på ett seminarium för att berätta om CEPT® och hur tekniken kan effektivisera biogasproduktionen.

Efter att Gasdagarna avslutats kommer containern med bioCEPT® att transporteras direkt till Sveriges största biogasanläggning, Jordberga i Skåne. Anläggningen som nyligen invigdes ägs bland annat av Swedish Biogas International och E.ON. För AAP innebär detta att ytterligare en bioCEPT® kommer att provköras industriellt och Jordbergas storlek gör att utvärderingen blir extra intressant. SBI är driftansvariga för Jordberga och har som tidigare medelats en option att överta anläggningen efter provkörning. Under provkörningstiden kommer AAP att få viktiga referensvärden samt ekonomisk ersättning i relation till ökade gasleveranser.

”Det är inte utan stolthet som vi visar upp frukterna av mina kollegors fokuserade utvecklingsarbete. bioCEPT®-containern är en avancerad produkt baserat på våra erfarenheter från industriella pilotförsök och byggd av de bästa komponenter som marknaden har att erbjuda – men enkel att installera och använda”, säger Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB.

”Det är en enorm framgång att vi får leverera en bioCEPT® till Sveriges största biogasanläggning och det visar att vi är på rätt spår. Det finns ett stort intresse för tekniken och i takt med att vi kan köra bioCEPT® i skarpt läge kommer fler biogasproducenter att övertygas om att investera i vår teknik”, säger PO Rosenqvist, Styrelseordförande och marknadsansvarig i Arc Aroma Pure AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Henriksson, VD Tel: 046- 271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se Hemsida: www.arcaromapure.se PO Rosenqvist, Ordförande Tel: 0705-50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se
Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se