Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Såld CEPT® -utrustning till Klippans kommun

Arc Aroma Pure har sålt CEPT® -utrustning till Klippans kommun

Arc Aroma Pure AB (AAP) har sålt CEPT® -utrustning till Klippans kommun. Utrustningen ingår som en del i ett pilotprojekt som drivs tillsammans med kommunen och Nordic Water AB. Köpesumman uppgår till 7 MKR, AAP delfinansierar projektet med ca 3 MKR.

Arc Aroma Pure AB har nått en viktig milstolpe i och med försäljningen av CEPT®-utrustning till Klippans kommun. Utrustningen ingår i det pilotprojekt som tidigare kommunicerats, köpesumman uppgår till 7 MKR. Som projektdeltagare medfinansierar AAP projektet med ca 3 MKR. Övriga partners och finansiärer i pilotprojektet är Nordic Water AB och Klippans kommun. Energimyndigheten stödjer projektet.

”Köpeavtalet är en viktig milstolpe i Arc Aroma Pures historia och samtidigt ett stort erkännande av vår teknik. Projektet befinner sig i gränslandet mellan vattenrening och biogasproduktion vilket är en enorm marknad där vår CEPT® -teknik har mycket goda framtidsutsikter. Reningsverken renar avloppsvatten vilket ger stora mängder slam. Detta innebär stora möjligheter för vår CEPT® -teknik då CEPT® -behandlingen ökar kapaciteten i reningsverken och minskar mängden restslam. Samtidigt kommer mängden producerad biogas att öka både avseende utbyte och total mängd”, säger PO Rosenqvist, styrelseordförande och marknadsansvarig i Arc Aroma Pure AB.

CEPT® -utrustningen är ett så kallat ”plug-in system”. Tanken är att skapa en OEM-produkt, det vill säga en produkt som ingår i ett annat företags produkt- och varunamn. De CEPT® -plattformar som ingår i vår förbehandlingsanläggning för biogasråvara och som används i övriga pilotprojekt kommer i fortsättningen att marknadsföras och säljas under produktnamnet BioCEPT.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PO Rosenqvist, Styrelseordförande Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Pär Henriksson, VD Tel: 046 – 271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se

Hemsida: www.arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -teknik. Tekniken innebär att kortvariga högspänningspulser spränger cellernas membran och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® -tekniken har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Att rena vatten och ballastvatten eller pastörisera flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Ladda ner som PDF

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se