Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Intressebolaget OptiFreeze AB har genomfört nyemission samt valt ny ordförande och VD

Intressebolaget OptiFreeze AB avslutade den 19 mars en nyemission om ca 3 miljoner kronor som blev kraftigt övertecknad. Optifreeze AB går nu vidare enligt plan och avser att genomföra en listningsemission med preliminär start 29 april 2014. Styrelsen har valt Pär Henriksson som ny ordförande och Fredrik Westman har utsetts till ny VD.

Kapitaliseringen av OptiFreeze AB gör det möjligt för bolaget att slutföra produktutvecklingen och genomföra pilotstudier tillsammans med en eller flera industriella partners. Vidare skall kapitaltillskottet användas för resursförstärkning och inledande marknadsföring. Teckningstiden i den kommande listningsemissionen är planerad att inledas den 29 april 2014. Målet är att ta in 8 miljoner kronor, vilket ger ett totalt kapitaltillskott om ca 11 miljoner kronor. Teckningsåtagandet till listningsemissionen uppgår till minst 3 miljoner kronor.

Vid bolagsstämman och det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Pär Henriksson, VD i Arc Aroma Pure AB, till ordförande i OptiFreeze AB. Mötet utsåg samtidigt Fredrik Westman, styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB, till VD i OptiFreeze AB.

Om OptiFreeze AB:s teknik

Många gröna växter i naturen kollapsar vid kyla. Ett antal arter, exempelvis gräs och höstvete, förblir gröna och lever vidare eftersom dessa innehåller olika naturliga antifrysprotein och sockerarter som skyddar växternas celler.

OptiFreeze metod bygger på att naturliga sockerarter och antifrysproteiner förs in i celler hos exempelvis sallad och jordgubbar. Detta sker med en patenterad metod där vakuum, övertryck och kortvariga högspänningspulser kombineras. Metoden medför att bildandet av iskristaller i växterna kontrolleras och cellstrukturen hålls intakt, även efter frysning och upptining. OptiFreeze AB har beviljats patent på metoden och på de produkter som behandlats med metoden. OptiFreeze använder Arc Aroma Pures CEPT® plattform för att öppna porer i cellerna som gör det möjligt att föra in antifrysproteinet.

OptiFreeze AB:s teknik har tagits fram av fyra forskare från Livsmedelsteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. Bolaget ägs i dagsläget av de fyra forskarna, Arc Aroma Pure AB (cirka 42,75 % före den genomförda nyemissionen) samt av LU Innovation System, vilket är Lunds Universitets innovationsverksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Henriksson, VD och grundare Arc Aroma Pure AB, per@arcaromapure.se, 046 – 271 83 81.

PO Rosenqvist, ordförande Arc Aroma Pure AB, p.o.rosenqvist@arcaromapure.se, 070 – 55 00 386.

Ladda ner nyhet som pdf.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se