Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Beslut om riktad nyemission

Igår, den 9 januari 2014, beslutade styrelsen i Arc Aroma Pure AB (AAP) att genomföra en riktad nyemission om cirka 4,4 miljoner kronor. Kapitaltillskottet gör det möjligt att fokusera på ytterligare applikationsområden för bolagets CEPT®-plattform.  

Styrelsen i Arc Aroma Pure AB har – med stöd av bemyndigande från årsstämma den 30 september 2013 – beslutat att genomföra en riktad nyemission om 4 408 000 kronor till 9,50 kronor per aktie. Teckningskursen är baserad på aktiens genomsnittliga kurs under de tjugo (20) sista handelsdagarna före det att beslutet om nyemissionen tagits med en viss procentuell rabatt. Nyemissionen stärker bolagets kassa och skapar en långsiktig finansiell trygghet samtidigt som möjlighet ges att vidareutveckla nya applikationsmöjligheter för CEPT®-plattformen och därmed tillmötesgå de förfrågningar och samarbetsinviter som inkommit till bolaget.

Nyemissionen riktas till Åsa Atting, Börje Ewerdahl, Gösta Gredenhag, Johan Hasselbom, Thomas Holmgren, Johanna Johansson och Per Nilsson gm Råsunda Förvaltning AB. Bolaget har under en längre tid fört diskussioner med tecknarna och merparten av den nya gruppen aktieägare har en bakgrund som företagare från Norden. I gruppen finns värdefull erfarenhet från företagsbygge och marknadsintroduktion av ny teknik. Det är också av stort intresse att delar av gruppen är lokaliserad till medelhavsområdet. Arc Aroma Pure har fått flera förfrågningar från denna region varför en lokal förankring är strategiskt viktig. Ingen av tecknarna är befintlig aktieägare.

”Trycket på bolaget är hårt och en rad aktörer är intresserade av att inleda samarbete med oss. Genom den riktade nyemissionen får vi nu möjlighet att inleda samarbeten inom flera applikationsområden”, säger Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB.

Anledningen till att frångå aktieägarnas företrädesrätt är dels att styrelsen anser att en företrädesemission bedöms ta för mycket tid i anspråk för bolagsledningen som vill fokusera på att slutföra byggandet av CEPT®-plattformen och starta projekt med samarbetspartners samt presumtiva kunder som kommit med förfrågningar, dels att en företrädesemission innebär en alltför hög kostnad för bolaget i förhållande till det kapital som är planerat att anskaffas samt dels för att knyta nya strategiskt viktiga aktieägare till bolaget.

Nyemissionen omfattar 464 000 B‑aktier och ökar bolagets aktiekapital med 46 400 kronor. Efter registrering hos Bolagsverket kommer antalet aktier att uppgå till 7 455 000 stycken (varav 908 000 A-aktier) och aktiekapitalet kommer att uppgå till 745 500 kronor. Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 6,2 %.

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med den riktade nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Pär Henriksson, VD och grundare Arc Aroma Pure AB Tel: 070 547 09 85 E-post:  per@arcaromapure.se PO Rosenqvist, Ordförande Arc Aroma Pure AB Tel: 070 – 55 00 386 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se Hemsida:  www.arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB: Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Se vidare på bolagets hemsida www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se