Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Intressebolaget OptiFreeze AB ska genomföra nyemission och listas på publik handelsplats

Styrelsen i Optifreeze AB har beslutat att genomföra en så kallad ”private placement” vilket ska förbereda OptiFreeze för en listningsemission. Målet är att därefter genomföra en listningsemission under första halvåret 2014. Arc Aroma Pure AB äger 42,75 procent av OptiFreeze AB.

Utvecklingsarbetet i Arc Aroma Pure AB:s intressebolag OptiFreeze AB har nu kommit så långt att bolaget bör utvecklas på egen hand. Forskningsresultaten har visat sig positiva och bolaget bör ta in kapital för att produktutveckla och påbörja marknadsföring. Målet är att i ett första steg genomföra en ”private placement” för att därefter som ett andra steg genomföra en listningsemission. Villkoren för emissionen är inte fastställda, kapitalbehov för 2014-15 beräknas till 5 – 7 MSEK. Marknaden kommer att meddelas så snart villkoren fastställts.

  • Omvärlden och presumtiva samarbetspartners har visat ett stort intresse för den patenterade teknik som Optifreeze tagit fram. Bolaget har nu nått den punkt där forskningsresultaten skall omsättas i praktisk användning. Genom att tillföra kapital kan bolaget höja tempot och engagera rätt kompetenser för att snabbt kommersialisera tekniken, säger Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB.

OptiFreeze AB:s metod bygger på tillämpning av vakuumteknik tillsammans med PEF, Arc Aroma Pures specialkompetens, så kallade pulsade elektriska fält. Metoden kan appliceras på exempelvis frukter, bär och grönsaker. Genom att föra in naturliga antifrysämnen i frukt och grönsaker innan infrysning behålls cellstrukturen intakt. Därmed behålls livsmedlens smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion. Fenomenet kan liknas vid det som inträffar vid första frosten, de flesta gröna växterna kollapsar och dör men gräset förblir grönt. Detta på grund av ett naturligt ämne som finns i vissa växter och skyddar cellerna så att dessa inte kollapsar. Tekniken fungerar idag på laboratoriet, men det behövs nu kapital för att kommersialisera tekniken.

OptiFreeze AB:s patenterade teknik har tagits fram av fyra forskare från Livsmedelsteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Bolaget ägs i dagsläget av de fyra forskarna, Arc Aroma Pure AB (cirka 42,75 % andel i bolaget) samt av LU Innovation System, vilket är Lunds Universitets innovationsverksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Henriksson, VD och grundare Arc Aroma Pure AB, per@arcaromapure.se, 046 – 271 83 81.

PO Rosenqvist, ordförande Arc Aroma Pure AB, p.o.rosenqvist@arcaromapure.se, 070 – 55 00 386.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Om LU Innovation System AB

LU Innovation System AB är Lunds universitets helägda holdingbolag. Verksamheten syftar framförallt till att hjälpa universitetets forskare att få ut sina forskningsresultat och idéer på marknaden. LU Innovation System AB kan stödja och finansiera bolagsstarter, men också äga, förvalta och sälja andelar i bolag som har sitt ursprung vid Lunds universitet.

Ladda ner som .pdf

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se