Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure: CEPT® presenteras vid internationell konferens i Tyskland

Arc Aroma Pure: CEPT® presenteras vid internationell konferens i Tyskland

Pär Henriksson, grundare av Arc Aroma Pure AB (publ) och uppfinnare till CEPT®-plattformen, har inbjudits att presentera CEPT®-tekniken vid symposiet ”Bioelectrics 2013” i Karlsruhe, Tyskland. Konferensen, som hålls 16 – 19 september, utgör en del av ett EU projekt med syftet att främja internationellt samarbete och informationsflöde mellan forskargrupper och företag som arbetar med elektroporation. Detta är ett första steg i den globala marknadsföringen av CEPT®-plattformen.

Arc Aroma Pure har valts ut bland en stor mängd aktörer att presentera vid det tionde årligen återkommande Bioelektroniksymposiet som hålls vid Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Tyskland, den 16:e – 19:e september. Under rubriken ”Environmental applications” kommer Pär Henriksson, grundare av Arc Aroma Pure, att presentera CEPT®-tekniken och den unika förbehandlingslinje för effektivisering av biogasproduktion som är under tillverkning. Presentationen innebär att bolaget gör sitt första framträdande på en internationell arena. Detta ”cutting edge” symposium genomförs i samarbete mellan International Bioelectrics Consortium (IBC) och det EU-finansierade COST TD1104 projektet.

Arc Aroma Pure är en unik industriell partner i COST-projektet på grund av lång erfarenhet av såväl utveckling av utrustning som applikationer för användning i industriell skala. Detta är särskilt intressant då målet för årets symposium är att öka samarbetet och kunskapsutbytet inom elektroporation mellan olika forskargrupper och företag samt att sammanlänka IBC och det EU-finansierade COST projektet. Inbjudan att presentera kom via COST projektet, mer om COST finns att läsa på projektets hemsida (www.electroporation.net).

”Jag är både stolt och hedrad och har accepterat inbjudan att presentera Arc Aroma Pure och vår unika CEPT®-plattform. Jag ser fram emot att redovisa våra framgångar vid olika försök inför ledande forskargrupper, inom fältet elektroporation, från såväl Europa som USA och Japan. Mötet är ett utmärkt första steg i den globala lanseringen av den kommersiella CEPT®-plattformen. Planen att inledningsvis bearbeta den inhemska marknaden för att sedan ta steget ut i Europa, och därefter tackla Asien och Nordamerika kvarstår.” Säger Pär Henriksson, Grundare Arc Aroma Pure AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PO Rosenqvist, VD Arc Aroma Pure AB

Tel: 070 – 55 00 386

E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Pär Henriksson, grundare Arc Aroma Pure

Tel: 070 547 09 85

E-post:  per@arcaromapure.se

Hemsida: www.arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ): Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Se vidare på bolagets hemsida www.arcaromapure.se.

Läs nyheten i pdf fil.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se