Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Patent beviljat i Kina

Vårt patentombud, Awapatent, meddelar att Arc Aroma Pure AB (publ) har beviljats patent i Kina.

Det beviljade patentet avser vår CEPT®-plattform för behandling av pumpbara substanser. Patentet har fokus på den generator som producerar de kortvariga högspänningspulserna, styrningen av generatorn och själva behandlingskammaren. Läs mer här