Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure AB har tecknat distributörsavtal med spanska Tasnord S.L

®-baserade plattform. Vid sidan om detta skall bolagen samarbeta i olika kundbaserade utvecklingsprojekt i regionen med målet att identifiera ytterligare applikationer där CEPT® kan effektivisera processer. Läs hela nyheten här.