Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

Arc Aroma Pure AB (publ) har utsett Sedermera Fondkommission AB till likviditetsgarant i bolagets aktie.

Sedermeras uppdrag påbörjas idag, den 3 april och består av likviditetsfrämjande åtgärder. Syftet är att öka aktiens likviditet och att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket ska resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handeln med aktien. Läs hela nyheten.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se