Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

Arc Aroma Pure AB (publ) har utsett Sedermera Fondkommission AB till likviditetsgarant i bolagets aktie.

Sedermeras uppdrag påbörjas idag, den 3 april och består av likviditetsfrämjande åtgärder. Syftet är att öka aktiens likviditet och att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket ska resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handeln med aktien. Läs hela nyheten.