Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Planerad listningsemission och informationsträffar

Lund 2013-02-08 Arc Aroma Pure: Planerad listningsemission och informationsträffar Cleantech-bolaget Arc Aroma Pure AB (publ) planerar att genomföra en nyemission inför listning på AktieTorget. I samband med ovanstående kommer ett antal informationsträffar och en webbhearing att anordnas, tillfällen då Du kan få mer information om bolagets bakgrund, verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att besöka och det kommer att bjudas på lättare förtäring. Läs hela pressreleasen – Planerad listning och informationsträffar

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se