Kategorier
Aktuellt Press

ArcAroma förlänger lovande utvärderingsperiod hos ledande mejeri i Sverige

Pressmeddelande 2020-12-18

ArcAroma förlänger lovande utvärderingsperiod hos ledande mejeri i Sverige 

Under sommaren kommunicerade ArcAroma nyheten om ett utvärderingsavtal som tecknats med ett av Sveriges största mejeriföretag, gällande kvalitetsförbättring av vassleprotein med hjälp av en anpassad juiceCEPT®+. Utvärderingsperioden närmar sig nu sitt slut och resultaten är lovande. Mejeriföretaget har nu beslutat att gå från en provisorisk installation till att fullt ut integrera CEPT® i produktionsprocessen för att uppnå ännu högre resultat. Avtalet förlängs därför till slutet av Q1 2021.

”Vi är nöjda med att vi har uppnåt positiva resultat hos kunden och hur vi i denna process har kunnat utveckla vår kammarteknik ytterligare – lärdomar som kommer vara till nytta för oss i våra andra applikationer. Vi utgick ifrån vår produkt juiceCEPT®+ och har stegvis anpassat den för att utveckla den här nya applikationen. Nu ser vi fram emot att ta detta vidare till en fullt integrerad lösning”, säger Johan Möllerström, VD i ArcAroma.

Utvärderingsperioden på mejeriet har lyckats nå en bra reduktion av bakterier genom behandlingen med CEPT® och för att ytterligare effektivisera samt förbättra processen, integreras nu ArcAromas enhet ytterligare i kundens produktionsprocess. Kunden står själv för investeringen i processtyrningen och ArcAroma bidrar med reduktion av hyra för kommande tre månader och anpassning av CEPT®. De förändringar som införs i processen är optimering av flöden, start/stop sekvenser, kylning, samt anpassat program för diskning (CIP).

Mejeriföretaget har efter periodens slut en option att kunna köpa ut juiceCEPT®+ till priset 420 000 EUR, minus betald hyra på 750 000 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se