Kategorier
Aktuellt Press

ArcAroma publicerar aktieägarbrev om juiceCEPT

Pressmeddelande 2020-12-14

ArcAroma publicerar aktieägarbrev om juiceCEPT

ArcAroma publicerar härmed aktieägarbrev nummer 10 som handlar om juiceCEPT® för extraktion.

Sammanfattning av aktieägarbrevet:

  • Total möjlig marknad 8 300 juiceCEPT® av modell ODIN, motsvarande cirka 25 miljarder kronor.
  • Återbetalningstid för kunder kortare än två år ger hög ROI (Return On Investment), vilket är ett starkt försäljningsargument.
  • Viktiga utvärderingar med global producent inom morot respektive tropisk frukt under 2021.
  • Global producent kan ha behov av 200 juiceCEPT® av modell ODIN.
  • Lyckade utvärderingar kommer att fungera som dörröppnare till andra producenter.

Ladda ner hela aktieägarbrevet här:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com  

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se