Kategorier
Aktuellt Press

ArcAroma inleder utvärdering av 15 oliveCEPT® enligt plan

Pressmeddelande 2020-11-05

ArcAroma inleder utvärdering av 15 oliveCEPT® enligt plan

Trots hårdare restriktioner i Europa på grund av pandemins utveckling, har ArcAroma levererat och installerat ett stort antal oliveCEPT® enligt plan. Totalt 15 oliveCEPT®-enheter kommer att vara installerade och i drift för att utvärderas hos kunder under olivsäsongen 2020.

Restriktioner på grund av Covid-19 påverkar bolaget på flera marknader, vilket ställer stora krav på att organisation och medarbetare kan genomföra installationer och kundbesök på ett säkert sätt. Bolagets decentraliserade organisation är till stor nytta för att kunna hantera den extrema situationen.   

Inför olivsäsongen 2020 har ArcAroma installerat och driftsatt två oliveCEPT® i Portugal. Under denna veckan startas en oliveCEPT® upp i Italien, vilket blir den tredje enheten som är i bruk i landet just nu. På den kinesiska marknaden har den andra enheten nyligen driftsatts, och förra årets leverans kommer även att vara igång inom kort.

Under de närmaste två veckorna kommer sex oliveCEPT® att startas upp för utvärdering i Grekland – fördelat på fastlandet och Kreta. Endast en leverans av oliveCEPT® till Spanien har påverkats av pandemins effekter, vars eventuella uppstart fortfarande är osäker.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se