Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma tecknar första avtalet om oliveCEPT® i Portugal

Pressmeddelande 2020-10-08

ArcAroma tecknar första avtalet om oliveCEPT® i Portugal

ArcAroma tecknar det första avtalet i Portugal med olivoljeproducenten Fio Dourado gällande leverans och installation av två oliveCEPT®-enheter. Installationen förväntas bidra till ett totalt överskott på minst 50 000 kilo Extra Virgin olivolja vid slutet av produktionssäsongen. Enligt avtalet får ArcAroma intäkter utifrån det överskott olivolja som produceras i år till det överenskomna priset 2 EUR per kilo, vilket kommer redovisas som intäkt under Q1 2021. Produktionen påbörjas under andra hälften av oktober.

Avtalet innebär att ArcAroma genomför den första referensinstallationen på den portugisiska marknaden och det är den första applikationen i industriell skala där oliveCEPT® kommer hantera en utvinningskapacitet på upp till 12 000 kilo per timme. Fio Dourados anläggning har tre stora produktionslinjer med avancerad olivoljetextraktionsteknik och två oliveCEPT® kommer att integreras i en av dessa linjer.

Fio Dourado beslutar nästa år om de ska fortsätta samarbetet på samma villkor som idag eller om de köper enheten på andra kommersiella villkor. Om kunden skulle besluta att täcka sitt behov på samtliga produktionslinjer så skulle fem oliveCEPT®-enheter behövas. Fio Dourado är ett fjärde generationens familjeägt företag i olivoljebranschen som är beläget i området Santarem i Portugal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2020 kl. 08.30 CEST.

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se