Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAromas styrelse och personal/nyckelpersoner förvärvar teckningsoptioner

Pressmeddelande 2020-09-16

Teckningstiden i ArcAroma AB:s (ArcAroma) emission av teckningsoptioner inom incitamentsprogrammen ArcAroma TO 1 och ArcAroma TO 2 avslutades den 15 september 2020. Styrelse och personal tecknade totalt 701 000 optioner för priset 0,38 kr per option. Teckningen fördelades på 150 000 optioner till styrelsen och 551 000 optioner till personal och nyckelpersoner. Ytterligare 139 300 optioner har placerats i depå inför planerad rekrytering av nyckelpersoner. 

Vid bolagsstämman den 17 juni 2020 beslutades om ett optionsprogram riktat till styrelseledamöter, personal och externa nyckelpersoner i bolaget. Optionsvillkoren baseras på en marknadsmässig värdering enligt Black & Scholes-modellen, med utgångspunkt från den volymvägda aktiekursen 15 juni 2020 till och med 22 juni 2020. Villkoren innebär att en teckningsoption som tecknas till priset 0,38 kr kan lösas in mot en ny aktie med lösenkurs om 35 kr under perioden 1 oktober 2023 till 15 oktober 2023.

Ytterligare 139 300 optioner inom incitamentsprogram för personal och nyckelpersoner (ArcAroma TO 1) har lagts i en depå i bolaget avsedda för framtida teckning för personal och nyckelpersoner efter marknadsmässig omräkning av teckningsvillkor, dock senast 15 december 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se