Kategorier
Aktuellt Press

ArcAroma skriver utvärderingskontrakt med en global juiceproducent

Pressmeddelande 2020-09-02

ArcAroma skriver utvärderingskontrakt med en global juiceproducent

ArcAroma har tecknat ett utvärderingskontrakt med en av världens största producenter av äppeljuice. Kontraktet gäller utvärdering av juiceCEPT® vid behandling av morötter med målsättningen att öka extraktionen av betakaroten och samtidigt förbättra de sensoriska kvalitetsegenskaperna. Under utvärderingsprojektet kommer hyran för enheten att uppgå till 16 000 €. Arbetet inleds i september och pågår hela skördesäsongen – fyra månader framåt.

Efter avslutad utvärdering har producenten möjlighet att köpa ut juiceCEPT® för 284 000 €. Producenten producerar idag både färskjuice, koncentrat samt puréer och är en global aktör och leverantör av teknologibaserade naturliga ingredienser, system och integrerade lösningar för livsmedels- och dryckesindustrin.

Applikationen juiceCEPT®effektiviserar extraktionsprocessen vid pressning av frukt-, bär- och grönsaker. En extraktionsökning mellan 5-10% uppnås. Förutom ökad kvantitet så ökar mängden näringsämnen, vitaminer och enzymer samtidigt som färg och doft förbättras. Värmepåverkan av behandlingen är låg och uppvärmningen begränsas till 1-3 grader Celsius. juiceCEPT® möter den växande hälsotrenden i livsmedelsindustrin och tillväxtmöjlighetrerna är stora.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se