Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma minskar tillfälligt kostnadsbasen för att stå starkare när Europa öppnar upp igen

Pressmeddelande 2020-04-03

ArcAroma minskar tillfälligt kostnadsbasen för att stå starkare när Europa öppnar upp igen

ArcAroma AB (ArcAroma) har beslutat att från den sjätte april anpassa den totala kostnadsnivån i bolaget och inleder därmed en period med lägre aktivitetsnivå inom utvalda områden. Orsaken är Coronavirusets utveckling och dess tillfälligt negativa påverkan på affärsmöjligheterna. ArcAroma har beslutat att varsla all personal i Sverige om korttidspermittering. Korttidspermitteringen beräknas pågå fram till den 31 maj. ArcAroma avvaktar med nya utvecklingsprojekt tills att en kontinuerlig försäljning återigen har upprättats.

”Vi bedömer att den riktade nyemissionen i februari ger oss utrymme för en god finansiell stabilitet som ska ta oss igenom Coronakrisen och vi har likviditet för mer än 12 månader. Vi förbereder oss för att kunna bedriva ett effektivt försäljningsarbete och vi har den leveransberedskap som behövs när gränser på nytt öppnas och restriktioner så småningom lyfts”, säger Johan Möllerström, CEO på ArcAroma.

I Kina har ArcAromas pågående kontraktsförhandlingar skjutits framåt i tiden, men nu ser vi att marknaden öppnar för återupptagna förhandlingar. Det är en markant förändring mot bara för några veckor sedan. I Europa har utvecklingen gått i motsatt riktning vilket påverkar tidigare inplanerade kundmöten och säljaktiviteter. ArcAroma har en stor offertportfölj från föregående år som bearbetas genom digitala kanaler.

Bolaget arbetar målinriktat med att utveckla en effektivare försäljningsorganisation inför kommande säsong och har under mars arbetat fram ett mer komplett försäljningsnätverk i det viktiga medelhavsområdet. Våra två egna försäljningsresurser i Grekland och i Italien är inte påverkade av neddragningen utan bearbetar marknaderna i medelhavsområdet. Det finns också signaler om innovationsstöd från EU avseende modernisering av olivoljeproduktion runt Medelhavet, vilket ökar möjligheterna för ArcAromas teknik och affärsmöjligheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ArcAroma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2020 kl. 08.30.

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera och applicera elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en generator kombinerad med behandlingskammare, använder tekniken för livsmedelsutvinning, förlängd hållbarhet, avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Ökar extraktionsgraden av olivolja med förbättrad kvalitet, ökar extraktionsgraden av juice med förbättrad kvalitet, förlängd hållbarhet för kallpressade färska juicer, biogasproduktion och introduktion av nya råvaror som inte kan användas idag står i fokus. Företaget grundades 2008 och har sitt säte i Lund med kontor i Aten, Milano och Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se