Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Första demonstrationen av oliveCEPT® på franska olivoljemarknaden

Pressmeddelande 2019-12-02

Första demonstrationen av oliveCEPT® på franska olivoljemarknaden

ArcAroma har fått en förfrågan från en större väletablerad fransk olivoljeproducent gällande oliveCEPT® ODIN för en demonstration och produktion med de lokala olivsorterna. Systemet ODIN kommer att installeras och beräknas vara redo för en industriellutvärdering från den andra veckan i december.

Denna förfrågan innebär att vi nu har möjlighet att nå fram på ytterligare en marknad. Vi ser fram emot utvärderingsperioden med vår nya franska samarbetspartner och den kommande utvärderingen av ODINs prestanda utifrån de lokala olivsorterna, säger Johan Möllerström, VD för ArcAroma.

Den franska olivoljeproduktionen är liten jämfört med andra europeiska producerande länder men de har en mycket hög olivoljekvalitet. Den kalla behandling som oliveCEPT® tillämpar i extraktionsprocessen för olivolja höjer produktionen till högre kvalitetsnivåer och hjälper också till att förbättra produktionseffektiviteten i sin helhet. Systemet oliveCEPT® ODIN är ArcAromas mest kraftfulla maskin som har en kapacitet att behandla upp till sex kubikmeter per timme.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ArcAroma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 december 2019 kl. 10.00.

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion.Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se