Kategorier
Aktuellt Press

Marknadspotential juiceCEPT, Kina 20191030

Pressmeddelande 2019-10-30

I vd-presentationen (finns på bolagets hemsida) vid årsstämman 17 oktober fanns uppgifter om hur stor den totala marknaden är för juiceCEPT®, där vissa siffror måste förtydligas. Bolaget har nu en ny uppfattning om marknadens storlek avseende juiceCEPT® och kommit fram till följande:

Baserat på beräknad driftstid per år och processad mängd juice per timme gör bolaget beräkningen att den globala marknaden för juiceCEPT® för ESL (Extended shelf life) uppgår till totalt cirka 7 500 juiceCEPT® av volymkapacitet THOR alternativt 3 750 stycken juiceCEPT® av volymkapacitet ODIN. 

Baserat på beräknad driftstid per år och processad mängd fruktpasta per timme gör bolaget beräkningen att den globala marknaden för juiceCEPT® för Extraction uppgår till totalt cirka 17 800 juiceCEPT® av volymkapacitet THOR alternativt 8 900 juiceCEPT® av volymkapacitet ODIN. 

Eftersom ArcAroma av konkurrensskäl inte vill uppge juiceCEPT´s listpriser och som en följd av att bolaget gradvis förändrar sin affärsmodell till att i en högre utsträckning har en intäktsmodell baserad på behandlad volym snarare än renodlad maskinförsäljning, vill bolaget inte översätta ovanstående marknadspotential till ekonomiska tal. Dock är det bolagets bedömning att marknaden för juiceCEPT® sammantaget är större än för oliveCEPT®. Bolagets värdemässiga intäktspotential för dessa två områden är så stor att bolaget måste formulera en marknadsstrategi som har en helt annan dimension än den nuvarande.

I vd-presentationen på årsstämman finns det en sida med rubriken Kina. Nedan finner ni svar på frågorna i presentationen som presenterades muntligt på årsstämman.

Kina marknaden och samarbete med WISER

Marknaden

 • ArcAroma´s  CEPT koncept matchar mycket väl de målmarknader vi prioriterar
 • Olivolja och andra fruktoljor, juicer av olika slag och främst för premium segmenten
 • Biogas produktion och avloppsrening är högprioriterade områden av Regeringen, t.ex projektet ”Kitchen waste to Biogas”. Kina har det största vattenreningsproblemet i världen
 • Betydande försäljningspotential för först oliveCEPT och juiceCEPT och senare  bioCEPT samt dynaCEPT
 • Betydande satsningar görs att plantera oliv-, juice och vinodlingar för produktion av produkter med hög kvalité till höga priser

Partnersamarbete med WISER

 • WISER skall bygga och utveckla vår organisation för affärsutveckling och kundsupport
 • Introducera ArcAroma till potentiella industriella kunder och skapa kontakter på senior nivå
 • Introducera ArcAroma till Regional Goverments för utveckling och finansiering av samarbeten som gynnar deras region. Främst för bioCEPT och dynaCEPT

Ersättningsmodell

 • Tre Milestones över 30 månader med tydligt definierade och mätbara mål
 • Milestone nr. 3 anger att en ackumulerad försäljning på minst MSEK 25 skall uppnås.
 • WISER investerar tid, sitt nätverk och knappt MSEK 3 och innehar inledningsvis 50% av det kinesiska bolaget
 • Uppfylls de tre Milestones så ersätts WISER i tre trancher med en total summa av MSEK 15 i form av ArcAroma aktier med en lock in klausul. Marknadspriset på aktien och därmed antalet aktier som WISER erhåller används vid varje tillfälle av de tre konverteringarna.
 • Efter 30 månaders perioden äger ArcAroma 100% av det kinesiska bolaget, organisationen är vår egen, vi har en löpande försäljning, en offert- och projekt stock samt tar ett fullt eget ansvar för bolagets framtida strategi

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera och applicera elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en generator kombinerad med behandlingskammare, använder tekniken för livsmedelsutvinning, förlängd hållbarhet, avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Ökar extraktionsgraden av olivolja med förbättrad kvalitet, ökar extraktionsgraden av juice med förbättrad kvalitet, förlängd hållbarhet för kallpressade färska juicer, biogasproduktion och introduktion av nya råvaror som inte kan användas idag står i fokus. Företaget grundades 2008 och har sitt säte i Lund med kontor i Aten och Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se