Kategorier
Aktuellt Press

Dokument inför årsstämman 17 oktober 2019

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-2019 och övriga dokument inför årsstämman i Arc Aroma Pure AB (AAP) tillgängliga för nedladdning.

Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) 2019-10-17

Fullmaktsformulär årsstämma 2019-10-17

Valberedningens förslag inför årsstämma 2019-10-17

Principer för utseende av valberedning samt regler för valberedningen

Bolagsordning för ArcAroma AB, förslag inför årsstämma 2019

Årsredovisning 2018-2019

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se