Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure AB (publ) tecknar för 1,5 MSEK i OptiFreeze AB (publ) riktade nyemission

Pressmeddelande 2019-07-16 

Arc Aroma Pure AB (publ) tecknar för 1,5 MSEK i OptiFreeze AB (publ) riktade nyemission

Arc Aroma Pure AB (publ) har beslutat att teckna aktier för 1,5 MSEK i OptiFreeze AB:s (publ) riktade nyemission. För mer detaljer kring nyemissionen, se pressmeddelande från OptiFreeze per den 16 juli 2019.

”OptiFreeze är inne i en spännande fas”, säger Arc Aroma Pures VD Johan Möllerström. ”Samtidigt investerar vi i en stor, framtida kund till Arc Aroma Pure. Vår bedömning är att det finns en god potential i OptiFreeze och vi ser därför bra möjligheter till en intressant värdetillväxt för vår totala investering i Optifreeze.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019 kl. 12.10.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion.Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.

www.arcaroma.com

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se