Kategorier
Aktuellt

Arc Aroma Pure tillkännager valberedning inför årsstämman 2019

Arc Aroma Pure AB’s valberedning inför årsstämman 2019, som kommer att hållas den 17 oktober 2019, har tillsatts enligt beslut från årsstämman 2018, vilket innebär att den skall utses utifrån ägandet per den 30 april 2019. Valberedningen består av:

  • Mats Jacobson representerande Pär Henriksson & PL Holding AB
  • Martin Linde, representerande P O  Rosenqvist via Ironblock AB
  • Anders Hättmark representerande Confidera Syd AB

Anders Hättmark är valberedningens ordförande. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 28 augusti 2019 via e-post till info@arcaroma.com eller via brev till Arc Aroma Pure AB, Valberedningen, Skiffervägen 12, 224 78 Lund.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se