Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma har juiceCEPT® klar för marknaden

ArcAroma har juiceCEPT® klar för marknaden

Arc Aroma Pure AB (ArcAroma) har under maj månad genomfört utvärdering i industriell miljö hos en kund som önskar förlängd hållbarhet av sin produkt. Resultaten bekräftar att ArcAroma nu är redo att lansera juiceCEPT® till en bredare marknad av industriella kunder. Marknadens intresse betraktas som stort och ett flertal kundkontakter är under bearbetning.

-Jag kan se hur skalbar vår CEPT®-teknikplattform är med tanke på hur snabbt vi har utvecklat juiceCEPT®. Vi startade utvecklingsarbetet med juiceCEPT® i augusti och har nu en industriellt färdig applikation för både extraktion och hållbarhet. Nu har vi förstärkt affärsområdet FOOD med juiceCEPT® och vi har redan försäljningskanaler uppbyggda i Europa på de större juicemarknaderna med återförsäljare och befintliga distributörer inom oliveCEPT®, säger Johan Möllerström, VD för ArcAroma.

I bolagets senaste nyhetsbrev presenterades att industriell utvärdering skulle genomföras utifrån hållbarhet. Den industriella utvärderingen bekäftar våra interna försök med juiceCEPT® avseende förlängd hållbarhet. Nu har vi en ny applikation till FOOD i juiceCEPT® som ger påtagligt ökad extraktion och förlängd hållbarhet. Applikationen juiceCEPT® är en energisnål kall metod utan behov av tillsatser som ger en lägre energiförbrukning samtidigt som smak, färg och struktur bevaras intakt.

Producenter av flytande livsmedel efterfrågar ny teknik, vilket drivs av konsumenternas krav på mer hälsosamma och nyttiga produkter där vitaminer, mineraler, smak och färskhet bevaras. Något som kan uppnås med juiceCEPT® som samtidigt bidrar till en enklare logistik, ett minimerat matsvinn och lägre förbrukning av såväl vatten som energi.

I ArcAromas affärserbjudande erbjuds kunderna en möjlighet att köpa maskinen alternativt att teckna ett sjuårigt hyresavtal. Det flexibla affärserbjudandet till kund bedöms underlätta lanseringen och förstärker förtroendet för juiceCEPT®.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 08.30.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion.Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se