Kategorier
Aktuellt

Trade show in Morocco

Le Salon national de l´olivier on the 28:th of November until 1:st of December. This is an initiative to further address the market and develop the regional demand. The participation at the exhibition Le Salon national de l´olivier is an initiative from Symbionova Solutions and intended to demonstrate the unique selling points of the oliveCEPT® technology. The aim is to increase the regional knowledge and awareness of the oliveCEPT® and present the business solutions that Symbinova offer to their clients. During the exhibition Symbinova will present an opportunity for customers in Morocco to enter into a beneficial rental agreement with a payment that is based on the delivered increase in results. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, CEO (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaroma.com

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se