Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Tio oliveCEPT® levererade enligt plan

Pressmeddelande 2018-11-22 Tio oliveCEPT® levererade enligt plan Utifrån tidigare kommunicerade order har Arc Aroma Pure AB nu levererat totalt tio oliveCEPT®. Leveranserna har skett på utsatt tid till betalande kunder i Spanien, Grekland, Italien och Marocko. Olivoljesäsongen inleds nu inleds i södra Europa, inför denna har ArcAroma levererat tio oliveCEPT®. Leveranserna som genomfördes bygger på tidigare kommunicerade order har producerats och levereras i enlighet med plan. Vår ”supply chain” har fungerat från order till leverans. I dagsläget har hälften av oliveCEPT® systemen startats upp och funktionen har verifierats tillsammans med slutanvändare.

  • Fyra oliveCEPT® har levererats till Spanien varav en högkapacitets plattform
  • Tre oliveCEPT® har levererats till Grekland
  • Två oliveCEPT® har levererats till Italien
  • En oliveCEPT® har levererats till Marocko
Samtliga nu genomförda leveranser har skett på helt kommersiella villkor och till betalande kunder. Merparten av installationerna har genomförts av utbildade representanter från vårt etablerade nätverk med lokala distributörer på respektive marknad. Installationsarbetet har genomförts med stöd från ArcAroma i Lund. – Leveranserna är viktiga för oss, det är naturligtvis en viktig intäkt men samtidigt också strategiskt viktiga referenser för ArcAroma och våra distributörer då Medelhavsregionen står för cirka 70 procent av världens total produktionen av olivolja. Jag är övertygad att dessa referensanläggningar alla kommer att fungera som hävstänger för oss och våra distributörer så vi kan maximera effekten av den fortsatta marknadsföringen i regionen och multiplicera genomslaget. Genom leveransen stärker vi vår också position i Spanien som utmärker sig som världens i särklass största olivoljeproducent. Italien och Grekland är etablerade kvalitetsproducenter där vi också ser en stor potential. Jag vill även lyfta fram vår första leverans till Marocko som blir bryggan för oss till Nordafrika och förhoppningsvis inledningen på ett nytt kapitel i vår etablering, säger Johan Möllerström, VD för ArcAroma. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, CEO (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaroma.com Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 november 2018 kl. 08.30.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se