Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Utvärdering av bioCEPT® klar inför global lansering

Pressmeddelande 2018-08-22 Utvärdering av bioCEPT® klar inför global lansering ArcAromas intensiva utvecklings- och utvärderingsinsatser av bioCEPT® har genomförts och därmed flyttas fokus till den globala marknadsföringen av produkten. Detta innebär att testanläggningen i Helsingborg monteras ned och att bolagets laboratorium i Lund fokuserar på marknadsinsatser. Innovationsarbetet för bioCEPT® som nu har slutförts inkluderar omfattande tester i Helsingborg, Qingdao samt vid egna testanläggningar i Lund. ArcAroma har på djupet studerat effekten avseende ökat gasutbyte och förkortad hålltid på substrat av olika typer och från olika källor. ArcAromas eget laboratorium kommer främst att användas för marknadsändamål som att analysera kunders slam för att förutse effektiviseringsgraden och nyttan av en CEPT®-behandling samt för att titta på nya applikationer tillsammans med olika samarbetspartners. Dessa aktiviteter kommer i stor utsträckning att vara kundfinansierade med målet att skapa optimala förutsättningar för bästa kundnytta.  – Vi vet när våra produkter ger störst kundnytta och därmed högsta kundnöjdhet. Detta är unik kunskap som vi kommer att ha stor nytta av i vår intensifierade marknadsföring. Jag vill passa på att tacka våra samarbetspartners för tillgången till deras anläggningar och vår egen personal som på ett fokuserat och lösningsorienterat sätt genomfört uppdraget, säger Johan Möllerström, VD ArcAroma. – Jag konstaterar att vi nu har tre unika CE-märkta produkter; bioCEPT®, dynaCEPT® och oliveCEPT® som är klara för en fokuserad global marknadsföring. Vi har byggt upp en kunskap om olika substrat och hur vi optimerar CEPT®-anläggningen så att den uppfyller kundens behov av flöde och anpassas till deras produkt, säger Johan Möllerström, VD ArcAroma. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, CEO (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaroma.com   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 08.30. Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se