Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Breakthrough for oliveCEPT® in Spain

Breakthrough for oliveCEPT® in Spain Arc Aroma Pure AB (“ArcAroma”) has reached a sales agreement to deliver one oliveCEPT® unit to a customer in Spain. The new customer will have the oliveCEPT® unit integrated into the production line which has a capacity of 10 tons per hour. This sales agreement is the result of the growing confidence in our solution being able to deliver increased yield as well as improved quality and color. This is an important step for us, since Spain is the largest producer of olive oil in the world, says Johan Möllerström, CEO at ArcAroma. Also, to be noted, the production line capacity of this new customer is much higher than all the previous ones. Therefore, the parties have agreed that payment will be calculated based on production volume. The calculation will use the initial performance test as baseline for how much extra olive oil that is extracted. For more information, please contact: Johan Möllerström, CEO (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se   This information is such information that Arc Aroma Pure AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set above, at June 21, 2018 at 08:30 CET.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se