Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

oliveCEPT® klart för kommersialisering

Pressmeddelande 2018-02-27

oliveCEPT® klart för kommersialisering

Tre oliveCEPT®-anläggningar har varit driftsatta i Italien under olivsäsongen 2017-2018. Arc Aroma Pure AB (”ArcAroma”) presenterar nu de framgångsrika resultaten från produktionsperioden i Italien. De verifierade resultaten betyder att oliveCEPT® nu är redo för kommersialisering. Efter ArcAromas tekniska förbättringar i produktionslinjen hos olivoljeproducenten Il Frantolio di D’Amico i Italien, kunde en ökad avkastning på 6-10% verifieras. Den elektroniska utrustningen samt behandlingskammaren justerades något för att uppnå detta. Samtidigt hölls den termiska effekten på en försumbar nivå, dvs mindre än 0,5 °C. ArcAroma kan nu presentera ett affärscase för kunder som visar på en återbetald investering inom två till tre år. Parametrar avseende möjliga prisökande kvalitetsförbättringar i den producerade olivoljan som noterats tidigare, analyseras för närvarande. ”Vi har nu genomfört en produktutveckling av oliveCEPT® som resulterat i ett helt nytt smart styrsystem som kan kontrolleras av den befintliga produktionsanläggningens egna system. Därmed kan vi uppnå samma produktionsökningar med oliveCEPT® i en automatisk drift som när våra medarbetare är på plats och sköter systemet. Våra tester i industriell miljö visar att systemet levererar, vilket ger kunden en stor ekonomisk fördel och kort återbetalningstid,” säger Johan Möllerström, VD Arc Aroma Pure. Inom akademin har oberoende studier om PEF-tekniken, dvs pulserande elektroniska fält, utförts på labbnivå sedan 2011. ArcAroma är däremot den enda aktören som kan presentera verifierat goda resultat för produktionseffektivitet och utvinningskvalitet i en fullskalig industriell produktionslinje. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 08.30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se