Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pures partner OptiFreeze har mottagit bekräftelse för industriellt testavtal

Pressmeddelande 2017-12-21

Arc Aroma Pures partner OptiFreeze har mottagit bekräftelse för industriellt testavtal

 Enligt dagens pressmeddelande från OptiFreeze, har bolaget mottagit en bekräftelse på ett industriellt testavtal från en av de ledande leverantörerna av blomstersticklingar. Under hösten har framgångsrika tester genomförts hos kunden för att förlänga livslängden på sticklingar. Processen utförs genom applikationen OptiFlower tillsammans med Arc Aroma Pures CEPT® Generator för OptiCEPT® samt styrsystem. Vid lyckade testresultat i nästa fas kommer ett kommersiellt köpeavtal att tecknas. Arc Aroma Pure är medgrundare, huvudägare och teknikleverantör till OptiFreeze, som nu har mottagit en bekräftelse på ett fullskaligt industriellt testavtal med en av de ledande leverantörerna av blomstersticklingar. Industrin för blomstersticklingar har stora problem med svinn på grund av den korta livslängden. Det finns exempelvis uppskattningar som visar att av de cirka 500 miljoner pelargoner som produceras varje år i Europa, måste ungefär 30 % kasseras. – Vi ser stora möjligheter inom det här applikationsområdet. OptiFreeze har med hjälp av vår CEPT®-teknologi för OptiCEPT® möjlighet att förlänga livslängden på sticklingar med 4 till 11 dagar, vilket skapar en hållbar och ekonomiskt fördelaktig värdekedja från producent till slutkund. Som teknikleverantör till OptiFreeze ser vi stor potential att fortsätta utvecklas tillsammans genom metoden OptiFlower™, säger Johan Möllerström, VD för Arc Aroma Pure.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 14.50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se