Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

OptiFreeze avtal om optiCEPT® levereras till Tyskland

Pressmeddelande 2017-12-01

OptiFreeze avtal om optiCEPT® levereras till Tyskland

Som meddelats separat har OptiFreeze tecknat ett avtal om levereras av ett optiCEPT® system för industriellt bruk i Tyskland. Arc Aroma Pure AB är med 15.38% av aktierna den största ägaren i OptiFreeze. AAP är också medgrundare och även teknikleverantör till bolaget. Att ett avtal har tecknats med en stor aktör i Tyskland avseende installation och utvärdering är mycket glädjande för OptiFreeze men också för Arc Aroma Pure AB som såväl närstående ägare som leverantör. Detta är ett första steg mot ett kommersiellt genombrott även för OptiFreeze.

OptiFreeze meddelar att avtalet är ett direkt resultat av lyckade fullskaleförsök som genomförts i Lund. Avtalet uppges också vara ett första steg mot ett kommersiellt samarbetsavtal och köp. Arc Aroma Pure AB har i stor utsträckning medverkat vid intrimningen av systemet och genomför de modifieringar som krävts för de olika applikationer som OptiFreeze tagit fram. Det är därför en naturlig fortsättning att utrustningen installeras av representanter från OptiFreeze med stöd på plats i Tyskland av Arc Aroma Pure AB.

Avtalet tecknades i konkurrens med flera internationella aktörer och tillverkare av högspänningsgeneratorer. Kunden valde att satsa på OptiDry och OptiCEPT® generator som ansågs vara överlägsen. Det är särskilt roligt att även inhemska tyska konkurrenter var med i konkurrensen. OptiFreeze uppger att intresset för deras produkter och därmed optiCEPT® generatorn har ökat markant under senare tid bland annat som ett resultat av en betydligt aktivare marknadsföring och närvaro ute i Europa och resten av världen.

”- Jag är mycket glad och stolt över OptiFreeze framgångar, detta är till stor nytta för oss som närstående storägare och även som leverantör. OptiFreeze framgångar på marknaden påverkar även Arc Aroma Pure AB, vi räknar med att OptiFreeze framgångar kommer att resultera i fler affärer inom kort även för oss som teknikleverantör. Att kunder efter en noggrann upphandling har valt att satsa på OptiDry™ med vår optiCEPT® generator och vårt styrsystem är naturligtvis mycket hedrande och glädjande. Detta är ytterligare ett bevis att vår teknik ligger i absoluta framkanten,” säger Johan Möllerström, VD Arc Aroma Pure.

171201 PM OptiCEPT.pdf   För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 december 2017 kl. 08.30.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaromapure.se.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se