Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Tre oliveCEPT® driftsatta i Italien med positiva resultat

Pressmeddelande 2017-11-28

Tre oliveCEPT® driftsatta i Italien med positiva resultat

Samtliga tre oliveCEPT® som levererades till Italien i slutet av september, är nu i produktion. CEPT®-anläggningarna har integrerats i kundernas befintliga produktionslinjer av Arc Aroma Pures egen personal med stöd av representanter från kunderna samt bolagets globala partner. Användarna har utbildats av AAP:s representanter som nu finns på plats och säkerställer funktionen under resten av olivsäsongen. De första analyserna från produktionen är genomförda och resultaten är lovande.

Bolagets oliveCEPT®-system har genomgått en omfattande revidering den senaste tiden, där bolagets samlade erfarenheter från tidigare år tillsammans med önskemål från användarna har integrerats i produkten. Installationerna genomfördes enligt plan, även om mindre justeringar fick genomföras i den ena fabrikens styrsystem. En oliveCEPT® har installerats på universitetet i Perugia, där AAP tillsammans med professor Maurizio Servili och hans team kommer att genomföra olika analyser och metodutveckling framöver. Målet är att definiera de bästa recepten för användning utifrån de olika olivarter som förekommer i regionen.

Övriga anläggningar finns nu installerade i skarpa produktionslinjer hos två ledande producenter i Gaudenzi respektive Damico. Båda producenterna är mycket välrenommerade opinionsledare inom olivindustrin och Gaudenzi fick nyligen en hedrande utmärkelse för kvaliteten på sina produkter. Anläggningen i Damico har en längre olivsäsong, som kan fortsätta in i januari, vilket ger dem ytterligare möjligheter. Båda kunderna är mycket nöjda med de första resultaten som har kommit och med stöd av resultaten från universitetet räknar AAP med att optimera för att ytterligare öka såväl kvalitet som utbyte.

– Jag noterar att förväntningarna hos användarna är mycket höga och ett sådant förtroende förpliktigar. Vi arbetar målinriktat för att inte bara uppfylla förväntningarna, utan även överträffa dem. oliveCEPT® är en efterfrågad produkt som riktar sig till en global marknad. Vi har en fortsatt tät dialog med vår ledande globala partner rörande bland annat organisationen av den framtida marknadsföringen av oliveCEPT® och vi har stor respekt för att det skall ta den tid som behövs, när vi nu ska optimera vårt fortsatta lanseringsarbete, säger Johan Möllerström, VD Arc Aroma Pure.

171128 PM Italien oliveCEPT.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 november 2017 kl. 08.30.

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaromapure.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se