Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

dynaCEPT® lanseras globalt mot reningsverk via nystartat bolag

Pressmeddelande 171114

Under ledning av Lars Gunnarsson inleds en bred lansering av dynaCEPT® som kan effektivisera och öka kapaciteten i reningsverk. Produkten är beprövad, stabil och effektiv vilket bekräftats i skarp produktion under flera år vid Klippans reningsverk. Lars Gunnarsson, som leder marknadsföringen, är välkänd i branschen och har bland annat varit VD för Purac AB.

 

– Nu trycker vi på knappen och lanserar dynaCEPT® genom utvalda samarbetspartners och säljkanaler. Vi skall etablera tekniken på den globala marknaden och vi har fattat det strategiska beslutet att lägga marknadsföringen i ett separat marknadsbolag, AAP dynaCEPT® AB. Vi ser flera fördelar att adressera de olika marknadssegmenten via dotterbolag – detta underlättar framtida samarbeten samtidigt som varje marknadssegment kräver sin strategi och personer med nyckelkunskaper. Jag och ledningen på AAP är särskilt glada att Lars Gunnarsson har accepterat utmaningen. Vi känner Lars Gunnarsson sedan länge och vet att hans rykte och förankring är imponerande, säger Johan Möllerström, VD Arc Aroma Pure.

Många reningsverk har idag nått sin kapacitetsgräns samtidigt som verken ofta är centralt belägna, vilket gör en utbyggnad komplicerad. dynaCEPT® ökar kapaciteten i anläggningen samtidigt som miljöpåverkan och läckage av växthusgaser minimeras. Med hjälp av dynaCEPT® fångas organiskt material upp tidigt i tillflödet som behandlas för effektiv biogasproduktion. Tredjepartsverifierade försök vid reningsverket i Klippan, där den första fasta installationen i Sverige för dynaCEPT® genomfördes, har påvisat ett ökat gasutbyte på 14 procent och att energiförbrukningen på 24 kilowattimmar per dygn gav ett ökat utbyte på 355 kilowattimmar per dygn.

 – Jag ser ett stort intresse för vår teknik på marknaden – effektivisering av reningsverk är en världsmarknad med en stor potential. Den pågående urbaniseringen kräver tunga investeringar i befintliga reningsverk under de närmaste åren. Fördelen med dynaCEPT® är att systemet enkelt kan installeras i ett befintligt verk och inte kräver någon stor investering. dynaCEPT® behövs och min uppgift är att berätta att den finns, säger Lars Gunnarsson, ansvarig för marknadsföringen i dynaCEPT AB.

171114 – PM AAP dynaCEPT.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2017 kl. 08.30. Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaromapure.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se