Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure deltar i OptiFreeze emission

OptiFreeze offentliggjorde fredagen den 1:e september, att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission, för att inleda försäljningsarbetet. Arc Aroma Pure (AAP) har meddelat till styrelsen i OptiFreeze att man avser att delta i emissionen och har därför utfärdat en teckningsförbindelse. Ledande befattningshavare i AAP, har dels utfärdat teckningsförbindelser men också tecknat garantiåtaganden. Bakgrunden är att AAP och de ledande befattningshavarna bedömer att OptiFreeze, där AAP är huvudägare, står mycket nära ett kommersiellt genombrott.

OptiFreeze är en nära samarbetspartner till bolaget och samtidigt en viktig kund, med en helt unik produkt. AAP:s CEPT®-generator version 6 är motorn i OptiFreeze fullskaliga industriella anläggning, som kan producera 1 000 liter behandlade produkter per timme. Kapaciteten bedöms av OptiFreeze, som fullt tillräcklig i de flesta industriella sammanhang. CEPT®-generatorn levererades under hösten 2016 och har därefter genomgått omfattande interna tester. Båda parter är mycket nöjda med generatorns prestanda och stabilitet.

  • ”OptiFreeze har bevisat att den unika patenterade tekniken fungerar, inte bara i labb utan även i stora volymer. Uppskalningen har lyckats och man har en industriellt gångbar lösning. OptiCEPT™ kan användas inom flera olika marknadssegment och har validerats på ett antal olika produkter. Som huvudägare i bolaget, bedömer vi att riskerna nu är reducerade och att OptiFreeze behöver en kapitalförstärkning för att kunna ta nästa steg. PO Rosenqvist, medgrundaren Pär Henriksson, styrelsen i Arc Aroma Pure och jag själv vill därför bidra till OptiFreeze framgång genom att inte bara delta i emissionen utan genom att även ställa upp som garanter”, säger Johan Möllerström, VD för Arc Aroma Pure.

PM 170907 Arc Aroma Pure deltar i OpftiFreeze emission.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7:e september 2017 kl. 08.30.

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaromapure.se.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se