Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

bioCEPT® i Kina levererar

Pressmeddelande Lund den 12 maj 2017

bioCEPT®-systemet vid Qingdao Water Ltd:s reningsverk i Qingdao, Kina, levererar. Upprepade tredjeparts-verifieringar hos ett ackrediterat laboratorium bekräftar ett positivt utfall. Anläggningen ger en ökning i gasproduktion som överträffar kundens högt satta förväntningar. Den nya bioCEPT®-plattformen, som är baserad på den nyutvecklade generatorn V6, ger ännu högre resultat än tidigare versioner. Anläggningen övervakas av personal från Arc Aroma Pures kontor i Shanghai, som också utbildar den lokala personalen.

Som kommunicerades den 24:e april, har Arc Aroma Pure (AAP) i enlighet med ett kommersiellt avtal med Qingdao Water Ltd (QW) installerat och tagit två bioCEPT®-anläggningar i drift vid ett större reningsverk i Qingdao. Systemen har varit i drift sedan uppstart i slutet av april. AAP i Kina har ett samarbete med ett ackrediterat laboratorium med universitetsanknytning. Löpande utrötningsförsök har påvisat en stabil och mycket hög effekt hos CEPT®-plattformen. Resultaten överträffar de mycket goda resultat som vi sett tidigare vid andra liknande försök.

QW som partner, såväl som anläggningen i Qingdao, är optimala för den fortsatta marknadsföringen. QW utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar vatten- och avloppsanläggningar i framför allt Qingdao, en stad med ca 9 miljoner invånare. Det aktuella reningsverket har flera parallella produktionslinjer varför ökningen i gasutbyte och produktionshastighet enkelt kan bestämmas genom att jämföra de olika linjerna.

”När jag påbörjade min resa med CEPT®-konceptet och elektroporation kunde jag inte i mina vildaste fantasier förutse vad som nu händer. Arc Aroma Pure växer snabbt men kontrollerat, bolaget har dedikerad och professionell personal med en ytterst kvalificerad ledning. Vi är närvarande i tre världsdelar och har kontor i Lund och Shanghai. Vi är världsledande med en produktplattform som levererar och är verifierad av tredje part. Det har varit en tuff resa med långa dagar och stora uppoffringar och det har lönat sig – nu händer det. Ibland är det en tillgång att vara envis, fokuserad och tjurskallig.”, säger Pär Henriksson, grundare och uppfinnare.

PM 170512 CEPT i Kina levererar.pdf För ytterligare information, vänligen kontakta: PO Rosenqvist, marknadsansvarig (+46) 705 – 50 03 86 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se www.arcaromapure.se www.cept.info  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12:e maj 2017 kl. 10.30.

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund, med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08 – 463 80 00. www.arcaromapure.se.

 

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se