Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Rapporttider

Pressmeddelande Lund den 14 december 2016 Rapporttider Tidigare kommunicerad rapporttid för Arc Aroma Pure ABs delårsrapport för perioden 160501 – 161031, är ändrad och kommer istället att publiceras 16 december. Kommande rapporttider för 2017, kommer att publiceras i ovan nämnda delårsrapport. PM 161214 Nya rapporttider.pdf   För ytterligare information, vänligen kontakta: PO Rosenqvist, t.f. VD 0705 – 50 03 86 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se www.arcaromapure.se www.cept.info    

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se