Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

AAP säljer aktier i OptiFreeze

Arc Aroma Pure överlåter del av aktieinnehavet i OptiFreeze till två institutionella investerare

Arc Aroma Pure säkrar sin långsiktiga finansiering genom en försäljning av en post av aktierna i Optifreeze. Genom försäljningen stärker Arc Aroma Pure kassan med drygt 15 MSEK. Efter försäljningen är bolaget även fortsatt den helt dominerande ägaren i OptiFreeze med sitt resterande innehav om 1 613 800 aktier, det kvarvarande aktieinnehavet innebär att Arc Aroma Pure efter transaktionen har strax under 20 % av den totala aktiestocken i OptiFreeze.

”Vår tro på OptiFreeze är orubbad, OF är en viktig samarbetspartner och kund. Vi har nu fått möjligheten att placera en andel av våra aktier hos seriösa mottagare i form av två institutionella investerare. Med affären får OptiFreeze, vid sidan om AAP, ytterligare två stora och stabila ägare. Samtidigt får Arc Aroma Pure finansiell styrka och har därmed den likviditet som krävs för en tempoväxling inför en fokuserad internationell tillväxt. Nu kan vi verkligen satsa fullt för att nå våra mål och infria bolagets stora potential och ägarnas förväntningar”, säger VD Martin Linde.

160902 PM -AAP säljer aktier i OptiFreeze.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 0706 – 73 09 68 martin.linde@arcaromapure.se

160317-251

PO Rosenqvist, ordförande 0705 – 50 03 86 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

160317-051_PO

www.arcaromapure.se www.cept.info

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2:e september 2016 kl. 09.00.

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier och handlas under kortnamnet ”AAP B”. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7 MSEK 2014. www.arcaromapure.se.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se