Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

CEPT®-generator såld till OptiFreeze

Arc Aroma Pure har i konkurrens med internationella aktörer sålt en CEPT®-generator till OptiFreeze AB. Ordersumman är 1 750 000 kronor. I beställningen ingår förutom CEPT®-generatorn utvecklingshjälp, service och support. Ordern togs i konkurrens med olika internationella aktörer vilket innebär att Arc Aroma Pures anbud bedömdes som det mest intressanta. Det befintliga avtalet mellan Arc Aroma Pure och OptiFreeze avseende leverans av konsulttjänster och material står fast. Arc Aroma Pure ska bland annat leverera till den av OptiFreeze uppskalade OptiCEPT® anläggningen.

Beställningen avser en CEPT®-generator vilket är hjärtat i Arc Aroma Pures CEPT-plattform. Generatorn är resultatet av ett intensivt utvecklingsarbete som bedrivits under det senaste året. Leverans av generatorn kommer att ske under hösten. Utöver leveransen av CEPT®-generatorn kommer Arc Aroma Pure att leverera olika konsulttjänster och material för att assistera under uppskalningen av OptiFreeze process för användning industriellt. OptiFreeze kommer vara Arc Aroma Pure behjälpligt vad det gäller utvärdering av generatorn. För detta kommer Arc Aroma Pure att betala 700 000 kr. OptiFreeze är en viktig kund och samarbetspartner för Arc Aroma Pure, inte minst med tanke på bolagets potential.

Arc Aroma Pures CEPT®-generator är helt moduluppbyggd och kan levereras i flera olika konfigurationer med en kapacitet från några kW upp till flera MW pulseffekt. Genom att välja önskat antal moduler kan generatorn anpassas till kundens behov. Service och underhåll underlättas då modulerna är kapslade och enkelt kan bytas i fält. Det ingår två kompletta CEPT®-generatorer i den levererade bioCEPT®-plattformen, en produkt som används bland annat för effektivisering av biogasproduktion eller för vattenrening. Utöver detta kan CEPT®-plattformen användas för effektivisering av en rad olika industriella processer. Några exempel på intressanta applikationer är hygienisering, pastörisering, rening av ballastvatten, extraktion av juice och oljor.

”Denna order är mycket glädjande, särskilt då vi fått den i konkurrens med andra aktörer. OptiFreeze är ett närstående företag. Därför har upphandlingen skett i konkurrens med andra möjliga leverantörer och bedömningen av de olika offerterna har gjorts av oberoende parter inom OptiFreezes utvecklingsteam. Det konstaterades att vårt erbjudande var det bästa och vår produkt är den kraftfullaste. Arc Aroma Pure arbetar aktivt med många olika applikationer där biogasoptimering är huvudfokus i dagsläget. Intresset för vår CEPT®-teknik är stort och nya propåer om samarbeten kommer ständigt från marknaden. Vi har flera olika presumtiva samarbetspartners och kunder som vi bearbetar. Bolaget står inför ett genombrott”, säger PO Rosenqvist, styrelseordförande Arc Aroma Pure AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
PO Rosenqvist, styrelseordförande
0705 – 50 03 86
p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

160317-051_PO

www.arcaromapure.se
www.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier och handlas under kortnamnet ”AAP B”. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7 MSEK 2014. www.arcaromapure.se.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se