Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Avtal tecknat med global aktör avseende oliveCEPT™

Arc Aroma Pure AB har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med en global aktör. Den globala aktören är representerad i 100 länder och har 18 000 anställda. Avtalet innebär att aktören ska utvärdera oliveCEPT™ i sitt befintliga nätverk. Avtalet ger vidare parten rätt att kommersialisera och lansera oliveCEPT™ globalt samt att hantera försäljning, service och support.

Avtalet är långsiktigt med avsikten att efter utvärdering teckna ett återförsäljaravtal för oliveCEPT™ avseende den globala marknaden. Den globala aktören ser oliveCEPT™ som ett naturligt komplement till befintligt sortiment och tycker att vår produkt passar väl in i företagets nuvarande produktmix och befintliga marknadsplan. Avtalsparten har framfört önskemålet att, av kommersiella och andra skäl, inte bli omnämnda med namn vilket vi naturligtvis respekterar.

Samarbetet startar omedelbart, planen är att genomföra olika utvärderingsinsatser snarast. Aktiviteterna kommer att ske i ett nära samarbete mellan Arc Aroma Pure och ett italienskt dotterbolag till den globala aktören som är specialiserat på extraktion. Avtalet är bland annat ett resultat av de genomförda pilotstudierna i Sverige och i Spanien. Det utgör inte något hinder för ett fortsatt samarbete med TasNord i Spanien.

”Det är mycket glädjande att vår CEPT® plattform är så intressant att den kan attrahera en aktör på denna höga nivå. Avtalet lägger grunden till ett samarbete med en global aktör som har en lokal förankring, historik och en aldrig sinande vilja att utvecklas. De har ett fantastisk erbjudande inom extraktion, vilket nu har möjlighet att vässas ytterligare med oliveCEPT™. Jag tror att detta avtal kommer att göra ett tydligt avtryck på marknaden, inte minst då den globala aktören redan idag har 800 befintliga kundinstallationer hos möjliga slutanvändare för oliveCEPT™. Jag konstaterar att vår globala samarbetspartner har visat en stor kunskap, insikt och inte minst en stor entusiasm över möjligheten att utvärdera vår oliveCEPT™. Vår nya samarbetspartner har dessutom en gedigen kunskap inom flera andra segment som är intressanta kandidater för CEPT® -plattformen”, säger Martin Linde, VD Arc Aroma Pure AB.

PR English: Arc Aroma Pure 20160610.pdf

PM sv: Arc Aroma Pure 20160610.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Linde, VD 070 – 673 09 68 martin.linde@arcaromapure.se

160317-251

www.arcaromapure.se www.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier och handlas under kortnamnet ”AAP B”. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08 -463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7 MSEK 2014. www.arcaromapure.se.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se