Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Ansöker om listbyte till Nasdaq First North Premier

Styrelsen i Arc Aroma Pure anser att bolaget nu uppfyller de striktare regler som gäller för Nasdaq First North Premier och kommer att ansöka om listbyte. Bolag som handlas inom detta segment följer striktare regler och krav som överensstämmer i stort med de regler som uppställs på NASDAQ OMX. Ett listbyte till Nasdaq First North Premier är en kvalitetsstämpel som öppnar för ytterligare institutionella investerare att investera i bolaget.

På First North finns ett särskilt segment, First North Premier, med striktare regler vad gäller informationsgivning och redovisningsprinciper än de bolag som är noterade på First North. Dessa striktare krav överensstämmer i stort med reglerna på NASDAQ OMX. En notering på Nasdaq First North Premier kan även möjliggöra för institutionella ägare att investera i Arc Aroma Pure AB.

Arc Aroma Pure har sedan hösten 2015 tillämpat International Financial Reporting Standards (IFRS) som är en internationell standard för redovisning av företags och organisationers ekonomi. Införandet av IFRS har skett med stöd av bolagets revisorer vid Mazars och sedan halvårsrapporten 2015 har Arc Aroma Pure tillämpat IFRS och reviderat Q3-rapporten.

Bedömningen att bolaget är redo för anslutning till Nasdaq First North Premier och uppfyller de specifika kraven delas av bolagets Certified Advisor, Erik Penser Bank.

”Arc Aroma Pure utvecklas enligt plan. Ett listbyte till Nasdaq First North Premier är ett naturligt steg mot målet att notera bolaget på en reglerad handelsplats, gärna inom Nasdaq OMX-sfären som utgör ett starkt och välkänt varumärke även globalt. Den nu införda redovisningsstandarden, IFRS, medför att vi tar bolaget till en högre nivå. Detta gynnar samtidigt våra aktieägare i form av en fylligare ekonomisk rapportering likt den som tillämpas av bolagen på de reglerade marknaderna”, säger Martin Linde, VD Arc Aroma Pure AB.

Ladda ner nyheten som PDF här.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 0706 – 73 09 68 martin.linde@arcaromapure.se Martin Linde.jpg

www.arcaromapure.se www.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08 -463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7 MSEK 2014. www.arcaromapure.se.

     

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se