Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Godkänns för listning på Nasdaq First North

Godkänns för listning på Nasdaq First North samt offentliggör bolagsbeskrivning

Arc Aroma Pure AB (publ) (nedan ”Arc Aroma” eller ”Bolaget”) har godkänts för handel på Nasdaq First North. Sista dag för handel på AktieTorget är den 19 oktober 2015 och första dag för handel på Nasdaq First North är den 20 oktober 2015.

Arc Aroma kommer fortsatt att handlas under kortnamnet AAP B med nuvarande ISIN-kod SE0004977452. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listningen.

Bolaget har upprättat en bolagsbeskrivning som har godkänts av börsen, vilken från och med idag finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.arcaromapure.se. I bolagsbeskrivningen presenteras den finansiella historiken för det första kvartalet 2015-05-01 – 2015-07-31 och motsvarande period året innan något mer ingående än i den senast presenterade delårsrapporten. Detta för att kvartalssiffrorna då blir jämförbara med helårssiffrorna 2014/2015 samt 2013/2014 i bolagsbeskrivningen.

Ladda ner bolagsbeskrivning här.

Erik Penser Bankaktiebolag kommer att agera som Bolagets Certified Adviser på First North.

Kontaktinformation: Martin Linde, VD Tel: 0706 – 73 09 68 E-post: martin.linde@arcaromapure.se

PO Rosenqvist, styrelseordförande Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Bolaget marknadsför sin patenterade CEPT®-generator på globala marknaden. Generatorn använder kortvariga högspänningspulser i syfte att öppna upp celler eller spränga cellmembran och döda oönskade mikroorganismer. CEPT®-generatorn har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra applikationsområden. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och är noterat på small cap-listan AktieTorget. www.arcaromapure.se.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se