Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

AAP öppnar kontor i Kina

Arc Aroma Pure öppnar kontor i Kina i enlighet med den globala lanseringsplanen

I Kina finns ett stort intresse för Arc Aroma Pures patenterade CEPT®-plattform. Då utvecklingsarbetet i huvudsak är slutfört kan lanseringen internationellt inledas på allvar. Generellt växer sig intresset att investera i modern miljöteknik allt starkare i Kina och vi upplever därför att Kina är en intressant marknad där det är viktigt att vara på plats. Med i bagaget har vi mycket goda resultat från en industriell utvärdering, bland annat vid reningsverket i Klippan.

Etableringen är en del av det avtal som nu tecknats med Cleantech Scandinavia som har ett internationellt nätverk bestående av investerare samt industriella och offentliga aktörer. Organisationen består av ett 70-tal medlemmar som kommer från Skandinavien, Europa, Kina och Nordamerika. Genom samarbetsavtalet får Arc Aroma Pure tillgång till faciliteter i Lingang, Shanghai. Dessutom kommer Cleantech Scandinavia att bidra med sin expertis i Arc Aroma Pures arbete att ta fram en marknadsplan som ska vägleda etableringen i Kina. Inom ramen för programmet kommer Arc Aroma Pure att delta i en rad olika marknadsevent inom miljöteknikområdet samt ges möjligheten att arrangera personliga möten med väsentliga aktörer inom bolagets intresseområden. Du kan läsa om Cleantech Scandinavia här:

 http://cleantechscandinavia.com/about-us/

– Ambitionen med Acceleratorn i Kina är att ge Arc Aroma Pure snabb tillgång till rätt marknadskontakter och en trygg bas att expandera verksamheten ifrån, säger Magnus Agerström, VD på Cleantech Scandinavia.

– Vi är på rätt väg och vårt fokus flyttas alltmer från teknikutveckling till att lansera vår CEPT®-generator. Vi har under hösten fått svar i våra pilotanläggningar som stöder oss både i vår tro om vår produkt och i vårt arbete mot våra presumtiva kunder. Kina är en nyckelmarknad då den är enormt stor. Inte minst för att man alltmer börjar investera i teknologi som förbättrar miljön, säger Martin Linde, VD Arc Aroma Pure.

Ladda ner nyheten som PDF här.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 0706-73 09 68 martin.linde@arcaromapure.se

PO Rosenqvist, ordförande 0705-50 03 86 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

www.arcaromapure.se www.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

 

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se