Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Dokument inför årsstämman 22 oktober 2015

 • AAP Årsredovisning 14-15
 • Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB
 • Fullständiga beslutsförslag AAP stämma 151022
 • Presentation av valberedningens förslag till nya styrelseledamöter
 • Fullmaktsformulär årsstämma Arc Aroma Pure AB 151022
 •    

  Mot En Hållbar Värld

  Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

  Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se