Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Omorganisation

Arc Aroma Pure AB organiserar för tillväxt med nyrekryterad VD

Arc Aroma Pure AB expanderar. Omorganisationen från utvecklingsbolag till ett marknadsorienterat producerande företag fortskrider med oförminskad styrka. För att anpassa och effektivisera organisationen har styrelsen tillsammans med övrig ledning beslutat att genomföra ett antal förändringar med målet att öka fokus och behålla korta beslutsvägar även med en större organisation.

Martin Linde, nyrekryterad, tillträder som marknadsorienterad VD. Nyligen tillträdde Martin Linde som styrelseordförande i Arc Aroma Pures intressebolag OptiFreeze AB (publ.). Martin Linde har haft en rad ledande befattningar inom livsmedelsindustrin och har varit styrelseledamot i OptiFreeze sedan oktober 2014. Linde har närmast varit VD i Aquilles Invest i Malmö. Dessförinnan har han bland annat varit VD för Atria Retail och VD i Finax.

Som nytillträdd VD övertar Martin Linde bland annat personalansvar och andra administrativa uppgifter. Detta medför att Pär Henriksson, uppfinnare och grundare, kan fokusera på forskning och utveckling. En ny befattning, Teknisk Direktör, har inrättats som ger Pär ännu bättre möjligheter att fokusera på det han brinner för, att ta fram ny teknik, förverkliga nya idéer och stärka såväl produkt- som patentportfölj.

En ny ledningsgrupp bestående av Pär Henriksson, P.O Rosenqvist och Martin Linde bildas. Ledningsgruppen ansvarar för operativa och strategiska frågor som exempelvis förslag till nya applikationsområden och nya marknader. Ledningsgruppen rapporterar direkt till styrelsen. Martin Linde kommer dessutom, tillsammans med P.O Rosenqvist, att ansvara för marknadsföringen.

Denna omorganisation är ett steg i en överordnad plan som styrelse och ledning har beslutat om. Nyligen meddelades i ett pressmeddelande att bolaget avser att ansöka om listbyte till Nasdaq OMX First North samt att bolaget kommer att implementera redovisningssystemet IFRS, International Financial Reporting Standards. Detta beslut är ett första steg i en anpassning till det internationella regelverk som krävs på reglerade handelsplatser som exempelvis Nasdaq OMX Small Cap. Detta beslut fattades i samråd med bolagets revisor Mazars Set och bolagets finansiella rådgivare Erik Penser Bankaktiebolag. Ytterliggare steg i denna plan kommer att meddelas så snart bolaget bedömer att detta är möjligt.

”Bolaget växer och utvecklas fort, allt går enligt plan. Arc Aroma Pure AB ställs inför nya utmaningar när bolaget går från ett rent utvecklingsbolag till ett producerande marknadsbolag. När bolaget växer ställs allt högre krav på effektivitet och ”rätt man på rätt plats”. Nyrekryteringen av Martine Linde som VD, en person med driv och tydlig marknadsinriktning, gör att bolaget är väl rustat inför nya utmaningar. Samtidigt frigörs resurser, viktiga medarbetare och även jag själv kan fokusera på sina respektive specialområde. Jag är mycket glad att Martin Linde har accepterat denna utmaning, han har erfarenhet och kunskap som vi redan har insett att vi har stor nytta av. Han är en person som ger alla i sin omgivning ny energi, han är verkligen en välkommen kraft” säger Pär Henriksson, uppfinnare och grundare Arc Aroma Pure AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Linde, VD, Arc Aroma Pure AB

Pär Henriksson, grundare och uppfinnare, Arc Aroma Pure AB Tel: 0705-47 09 85, 046-271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se

PO Rosenqvist, styrelseordförande, Arc Aroma Pure AB Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se och www.cept.info

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se