Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Kommersiella hemsidan CEPT.info är publicerad

Arc Aroma Pure har publicerat CEPT.info som är bolagets kommersiella och marknadsinriktade hemsida. CEPT.info är riktad främst till våra samarbetspartners och slutanvändare internationellt samt kommer i sin helhet att vara på engelska.  

AAP:s marknadsavdelning har nu slutfört arbetet med texter och övrigt innehåll till den nya marknadsorienterade hemsidan CEPT.INFO. Sidan har nu implementerats, 3:e parts granskats och släppts. Hemsidan vänder sig till våra samarbetspartners, potentiella kunder och slutanvändare av CEPT-teknologin. CEPT.INFO är fokuserad på de olika fördelar som CEPT® plattformen medför inom olika marknadssegment och är i nuläget främst fokuserad på applikationen biogas och vår produkt bioCEPT®.

CEPT.INFO uppdateras kontinuerligt med ny information om befintliga och nya applikationer så snart denna information finns tillgänglig. Data redovisas tydligt för varje applikation där det framgår vilka fördelar som finns för slutanvändaren genom att investera i CEPT-teknologi i just deras process. Fokus ligger helt på marknadsinformation och olika effektiviseringsfördelar som kan uppnås i slutanvändarens process. Exempelvis kan detta vara ökat utbyte, kortare hålltid, lägre energiåtgång eller andra rent ekonomiska fördelar. Den nya hemsidan kommer också att användas för att ge våra samarbetspartners och slutanvändare tillgång till olika pilotprojekt eller ”case studies”, användarintervjuer och argument i form av hårda data att använda vid exempelvis vid upphandling och budgetarbete.

CEPT.INFO är en naturlig kommunikationsplattform för vår marknadsföring av CEPT® plattformen oavsett applikation. Från hemsidan kommer våra partners att ladda ner produktbroschyrer, tekniska specifikationer, kravspecifikationer, ritningar och annan dokumentation såsom CE-certifikat. Då sidan främst är en service till våra samarbetspartners och slutanvändare har vi valt att låta utvalda aktörer från denna grupp 3.e partsgranska upplägget innan den publicerades. Vår hemsida www.arcaromapure.se kommer successivt att omvandlas till en sida som främst är riktad mot bolagets aktieägare.

”Vi är mycket stolta över att kunna presentera en sida med ren och enkel design där det är enkelt att hitta! Sidan bygger på positiv och kreativ feedback från våra intressenter. Resultatet är en hemsida som gör det enkelt för oss att serva våra partners. Besökaren, oavsett om det är en slutkund eller samarbetspartner kommer snabbt att inse att det är en CEPT baserad lösning man skall investera i för att öka lönsamheten” säger Mattias Lysebring, Försäljningschef Arc Aroma Pure AB

För ytterligare information, vänligen kontakta: Pär Henriksson, VD Tel: 046 – 271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se

PO Rosenqvist, ordf. Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se Hemsida: www.arcaromapure.sewww.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Ladda ner som pdf.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se