Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Styrelseförändring i Arc Aroma Pure AB (publ.)

På uppdrag av Anders Hättmark, publicerar Arc Aroma Pure AB detta PM.

”Jag, Anders Hättmark, styrelsesuppleant och en av huvudägarna i Arc Aroma Pure, har idag begärt utträde ur styrelsen. Skälet är att jag har fått ett annat uppdrag som i vissa sammanhang kan innebära en intressekonflikt. Min tilltro till Arc Aroma Pure är mycket stor och påverkas inte detta beslut. Sedan mina första kontakter med Pär Henriksson 2008 har jag alltid varit imponerad av Pärs uppfinningsrikedom och hans entreprenörsdriv. Min roll har varit att kapitalisera upp och att besätta bolaget med styrelse och ledning. Detta är nu genomfört och avslutat, jag kommer att fortsätta att göra detsamma för andra uppfinnare/entreprenörer.

Jag har följt Arc Aroma Pure sedan bolaget bildades och är en av de första ägarna vid sidan om uppfinnaren och grundaren Pär Henriksson. Det är viktigt att understryka att avgången som styrelsesuppleant är ett resultat av externa förhållanden. Min syn på Arc Aroma Pure, bolagets kompetens och dess potential på den internationella marknaden är orubbad. En tro som jag markerat genom att behålla en stor del av mitt aktieinnehav och genom att underteckna ett förlängt lock-in avtal där jag tillsammans med övriga huvudägare uttrycker vår långsiktighet.”

”Anders Hättmark har begärt entledigande från sitt uppdrag som styrelsesuppleant. Jag konstaterar att Anders har haft en avgörande betydelse för bolagsbyggandet och har aktivt bidragit till en lyckad rekrytering nyckelpersoner. Andra uppdrag har dock medfört att Anders inte haft möjlighet att delta i styrelsearbetet i nivå med ambitionen. Då en risk för jäv har uppstått kopplat till andra uppdrag har Anders valt att lämna styrelsen helt. Anders kommer att kvarstå som styrelseledamot i intressebolaget Optifreeze AB som står inför flera viktiga vägval där Anders kontaktnät och kunskaper inom livsmedelssektorn kan komma att spela en lika viktig roll som detta gjort för Arc Aroma Pure”, säger Pär Henriksson, VD, uppfinnare och grundare Arc Aroma Pure.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Pär Henriksson, VD Tel: 046 – 271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se

PO Rosenqvist, ordf Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se Hemsida: www.arcaromapure.se

Anders Hättmark 0705-57 80 09 hattmarkanders@gmail.com

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se