Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

bioCEPT® vid Jordberga biogasanläggning har visats upp i samband med Gasdagarna och bolagsbyggandet fortsätter

I samarbete med vår partner Malmberg presenterades bioCEPT® vid Gasdagarna i Malmö. I samband med arrangemanget visades förbehandlingsanläggningen vid biogasanläggningen i Jordberga upp för intresserade delegater. Bolagsbyggandet fortsätter, en service- och supportfunktion har initierats genom att anställa Anton Dennerup som tidigare arbetat hos en av våra underleverantörer.

bioCEPT® vid Jordberga visades upp i samband med Gasdagarna Tillsammans med vår samarbetspartner, Malmberg i Åhus, har intresserade getts tillfälle att besöka Jordberga för att se bioCEPT® anläggningen i verkligheten. Jordberga utanför Trelleborg är Sveriges största och modernaste anläggning för produktion av biogas och februari i år, driftsattes bolagets bioCEPT® vid anläggningen. Många kontakter kunde knytas vid såväl utställningen i anslutning till Gasdagarna, som vid studiebesöket på Jordberga.

Bolagsbyggandet fortsätter med ytterligare nyrekrytering Anton Dennerup har rekryterats och inlett sitt uppdrag. Anton ansvarar för uppbyggnaden av bolagets service- och supportorganisation. Anton har en bred teknisk kunskap inom flera områden samtidigt som han behärskar flera språk. Vi känner Anton väl sedan många år och har visat att han kan hantera en kundrelation på ett bra sätt, när han arbetade med utveckling av våra produkter hos en av våra underleverantörer.

Anders Hättmark har, som meddelats i ett separat PM, lämnat sin post som suppleant i styrelsen. Anders har haft en avgörande betydelse för bolagsbyggande och rekrytering av rätt nyckelpersoner. Andra uppdrag har dock medfört att Anders inte haft möjlighet att delta i styrelsearbetet i nivå med ambitionen. Då en risk för jäv uppstått kopplat till detta uppdrag, har Anders Hättmark valt att lämna styrelsen helt.

”Det händer mycket i bolaget samtidigt som intresset från omvärlden blir allt mer påtagligt. Arrangemanget i Jordberga var välbesökt, vi noterar ett stort, seriöst och växande intresse för såväl bolaget som för bioCEPT®. Vår marknadsavdelning är aktiv och genomför olika arrangemang samtidigt som bolaget har många kontakter med olika aktörer. Processen att omvandla bolaget från ett rent bolag fokuserat på forskning och utveckling till ett marknadsorienterat bolag fortsätter med oförminskad styrka”, säger Pär Henriksson, VD, uppfinnare och grundare Arc Aroma Pure.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Pär Henriksson, VD Tel: 046 – 271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se Hemsida: www.arcaromapure.se

PO Rosenqvist, ordf Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se